Nie lepiej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nie lepiej przysłówek Basia skacze nie lepiej niż Ania.