Niekoniecznie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niekoniecznie przysłówek Film niekoniecznie musi być ambitny.