Niejeden [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niejeden liczebnik nieokreślony Niejeden raz prosiłem go o przysługę.