Niegdyś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niegdyś przysłówek Niegdyś było nam dobrze.