Nieco [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nieco przysłówek Miał nieco skrzywiony krawat.