Nieswojo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nieswojo zaimek przysłowny nieokreślony W pewnym momencie zrobiło się nieswojo.