Nieumyślnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nieumyślnie przysłówek Zrobiłam to nieumyślnie.