Niewątpliwie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niewątpliwie przysłówek Niewątpliwie miał w tym przypadku rację.