Niewiele [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niewiele przysłówek Niewiele urósł przez wakacje.
liczebnik nieokreślony Niewiele osób stanęło w kolejce.