Niezbyt [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niezbyt przysłówek Niezbyt wiele wysiłku włożył w wykonanie modelu.