Niezupełnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niezupełnie przysłówek Niezupełnie przekonałaś mnie o swojej racji.