Niezwykle [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niezwykle przysłówek Stanęła w niezwykle kuszącej pozie.