Nigdzie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nigdzie zaimek przysłowny nieokreślony Nigdzie nie widać wyjścia.