Nijaki, nijaka, nijakie [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nijaki, nijaka, nijakie zaimek przymiotny nieokreślony Ona jest taka nijaka.