Nijako [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nijako przysłówek Nauka szła jakoś nijako.