Nikt [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nikt zaimek rzeczowny nieokreślony Nikt nic nie powiedział.