Nim [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nim spójnik podrzędny czasu Nim się ubierzesz, zjem śniadanie.
forma narzędnika i miejscownika liczby pojedynczej zaimków on, ono Opowiedz mi o nim.
funkcjonująca obok formy im forma celownika liczby mnogiej zaimków oni, one Zbliżył się ku nim.