Nimi [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nimi forma narzędnika liczby mnogiej zaimków oni, one Miał dość pracy z nimi.