Ni mniej, ni więcej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ni mniej, ni więcej partykuła wzmacniająca Zamierzał zostać ni mniej, ni więcej sportowcem.