Ni z tego, ni z owego [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ni z tego, ni z owego przysłówek Pojawił się w szkole ni z tego, ni z owego.