Niżby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niżby niż w połączeniu z partykuła przypuszczającą Przywitał go serdeczniej, niżby się spodziewał.