Nietypowe rzeczowniki

 • W języku polskim funkcjonują rzeczowniki, które oznaczają cechy:
  • uczciwość,
  • miłość,
  • odwaga.
 • Rzeczowniki mogą też nazywać czynności i odmieniać się przez przypadki:
  • mówienie,
  • pisanie,
  • rzucanie.
 • Niektóre rzeczowniki oznaczają rzeczy, które mają cechę określoną za pomocą liczby:
  • setka = banknot o nominale 100 złotych, bieg na długości 100 m,
  • ósemka = autobus nr 8.