Nieudolny [synonimy]

  • Niedołężny.
  • Niezaradny.
  • Nieporadny.
  • Niezdarny.
  • Głupi.
  • Nieudany.
  • Niezręczny.
  • Dziurawy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]