Niewielka różnica

Bohater włosy ma trochę czarne, trochę łyse.