„Ojcze, ja wzywam Cię”

Piosenka funkcjonuje w kilku wariantach i pod kilkoma tytułami, np. „Modlitwa przed bitwą”. Autorem słów jest Franciszek  Kowalski (1799 – 1862), polski poeta, pedagog, pamiętnikarz, tłumacz.

Ojcze ja wzywam Cię!
Wkoło mnie warczą piorunne dział grzmoty,
Rażą mnie błysków szalone przeloty!
Bojów zarządco! Ja wzywam Cię!

Ojcze! Uwielbiam Cię!
Ojcze! Ty prowadź mnie!
Walczyć nie idę o skarby, o włości,
Bronim praw naszych i naszej wolności.
Śmierć czy zwycięstwo, ja wielbię Cię!

Ojcze! Uwielbiam Cię!
Ojcze! Uwielbiam Cię!
Jeśli zwycięstwem zakończę bój srogi,
Jeśli twym mieczem rozproszę me wrogi,
Boże zastępów! Czczę imię Twe!

Ojcze! Zasłaniaj mnie!
Ojcze! Zasłaniaj mnie!
Jeśli grom śmierci mym oczom zabłyśnie,
I dla Ojczyzny krew z żył mych wytryśnie,
Tobie, o Boże! Oddaję się!
Ojcze! Błogosław mnie!