Nizina [synonimy]

  • Niż (tektoniczny).
  • Depresja.
  • Kryptodepresja.
  • żuława.
  • Polder.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]