Noc [synonimy]

  • Wieczór.
  • Szarówka.
  • Zmierzch.
  • Czas.
  • Okres czasu.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]