Nogi w stawie

Rak jest stawonogiem, bo trzyma nogi w stawie.