Norma wzorcowa

  • Jedna z norm (obok użytkowej)  wyróżnianych we współczesnej polszczyźnie.
  • Norma wzorcowa jest zgodna z tradycją językową i regułami gramatyki.
  • Przestrzegana jest przez świadomych użytkowników języka, osoby, dla których język stanowi wartość, a nie jedynie narzędzie do porozumiewania się.
  • Stanowi zalecana normę we wszelkich wypowiedziach.
  • Powinna szczególnie obowiązywać w kontaktach oficjalnych oraz wystąpieniach publicznych, a także języku mediów.
  • Według normy wzorcowej należy np. stosować słownictwo dostosowane do sytuacji i odbiorców.