Norma użytkowa

  • Istotna obok wzorcowej norma języka.
  • Jest znacznie mniej rygorystyczna od wzorcowej.
  • Jest więc swobodniejsza i dopuszczalna w kontaktach nieoficjalnych.
  • Nie zalecają jej jednak językoznawcy, poradniki językowe czy słowniki.
  • Odnosi się do języka potocznego i sytuacji komunikacyjnych dnia codziennego.
  • Norma ta dopuszcza używanie słownictwa emocjonalnego.