Normalnie

Nasze plemiona przed przyjęciem chrztu zachowywały się jak normalni ludzie.