Normatywizm

Normatywizm, w nauce i sztuce to tendencja wyrażająca się  formułowaniem reguł i przepisów dotyczących postępowania twórczego. Normatywizm tworzy i obejmuje zakres wiedzy możliwej do opanowania, a w literaturze i sztuce wyznacza obowiązujący w danym okresie kanon piękna.