Dajmonizm

Dajmonizm, pochodzący od greckiego daimonion, czyli istota  boska, opiekuńczy duch, przynoszący człowiekowi wiedzę moralną ze świata nadprzyrodzonego. Pojecie to spotkać można w „Obronie Sokratesa”, gdzie boski znak postrzegany jest jako głos sumienia, wyrocznia wewnętrzna, która podpowiada Sokratesowi jak postępować etycznie.