Norwid Cyprian Kamil [oś czasowa życia i wydanych dzieł]

Rok życia poety Data wydania (tworzenia) utworu

Tytuł utworu

62 lata –  23 maja 1883  śmierć poety

59

1880

„Miłość czysta u kąpieli morskich”

51 1872 „Kleopatra i Cezar”, „Pierścień Wielkiej Damy”
49 1870 „Assunta”
44/45 1865/1866 „Vademecum”
42 1863 „Fortepian Szopena”
41 1862 „Poezje”
37 1858 „Klaskaniem mając obrzękłe prawice”
35 1856 „Coś ty Atenom zrobił Sokratesie”
34 1855 „Quidam”
30 1851 „Promethidion”, „Bema pamięci żałobny rapsod”
19 1840 pierwsze drukowane utwory
24 września 1821 urodziny