Krasiński Zygmunt [oś czasowa życia i wydanych dzieł]

Rok życia poety Data wydania utworu

Tytuł utworu

47 lat –  1859  śmierć poety

35

1847

„Dzień dzisiejszy”, „Ostatni”

33

1845

„Psalmy przyszłości”

31 1843 „Przedświt”
29 1841 „Pokusa”, „Noc letnia”, „Kilka słow o Juliuszu Słowackim”
24 1836 „Irydion”
23 1835 „Nie-Boska komedia”
17 1829 „Sen Elżbiety Pileckiej”
16 1828 „Grób rodziny Reichstalów, powieść oryginalna z dziejów wojny trzydziestoletniej”
14 1826 „Rozmowa Napoleona z Aleksandrem I na polach elizejskich”
13 1825 „Rozmowa 1824 z 1825 rokiem”
19 lutego 1812 urodziny