Nowele Cypriana Kamila Norwida

Cyprian Kamil Norwid tworzył również nowele, przypominające liryczne lub satyryczne przypowieści, gdzie na szczegółach życia codziennego obrazował istotne problemy, np.

  • „Cywilizacja” 1861, wyd, 1863,
  • „Ad leones” 1883,
  • „Tajemnica lorda Singelworth” 1883.

Jako najwybitniejsze dzieło Norwida, w zakresie nowel, wskazuje się „Ad leones” („Na pożarcie lwom”), w której zobrazowana zostaje sytuacja artysty i sztuki w świecie kapitalistycznym, gdzie dominuje komercja. Bohaterem jest rzeźbiarz, który dla zdobycia środków do życia musi „przerobić” swe dzieło o chrześcijanach rzuconych lwom na pożarcie, na alegorię „kapitalizmu”. Zgodnie z wymaganiami kupca zmienia trzymany przez kobietę krzyż na klucz, a porażonego jej świętością lwa – na skrzynię, która symbolizuje bogactwo.