Nowomoda

  • Termin wprowadzony przez G. Orwella.
  • Po angielsku „newspeak”.
  • Początkowo oznaczała język będący na usługach systemu totalitarnego.
  • Współcześnie rozumienie terminu uległo rozszerzeniu.
  • Oznacza trudny do zdefiniowania styl wypowiedzi pełnej uogólnień, frazesów, aluzji i uproszczeń.
  • Zjawisko to analizował  Michał Głowiński (ur. 1934).
  • W języku potocznym używamy często zdrobnień imion. Mogą on brzmieć różnorodnie, ale piszmy je zgodnie z zasadami (!)
  • Znaleźliśmy  na karcie z podziękowaniami formę „Sapci”, jako zdrobnienia od Sabiny.
  • Imię piękne, ale zdrobnienie zupełnie nam się nie podoba…