Dziwna maniera

Jedna z pań komentujących mecze siatkówki kobiet nagminnie używa formy „bojsko”,  psuje mi to całkowicie odbiór meczu. Warto niekiedy posłuchać się samemu, w telewizji są też osoby od emisji głosu, poprawności wymowy, ale w tym przypadku nie interweniowali…