Nowomowa

 • Pojęcie określa język używany w sytuacjach oficjalnych przez przedstawicieli władz PRL (Polski Ludowej).
 • Zapożyczono go z powieści George’a Orwell „Rok 1984”, wydanej w 1949 roku.
 • Utwór jest ponurą wizją totalitarnego państwa przyszłości, w którym nawet język został tak przekształcony, by skutecznie manipulować jednostką.
 • W PRL, w latach 50. XX wieku zaczęto9 używać uproszczonego języka zapożyczonego od teoretyków marksizmu.
 • Próby samodzielnego „reformowania” filozofii marksistowskiej, by uczynić z niej żywy nurt refleksji, spotkały się z nieufnością czynników partyjnych.
 • Stosowano represje i określano je mianem rewizjonizmu.
 • Takiego określenia doczekały się prace filozoficzne Leszka Kołakowskiego.
 • Oficjalnej wykładni strzegły specjalnie powołane instytucje partyjne.
 • Wyznaczali je aktualni przywódcy partyjni.
 • Obowiązywał zakaz dyskusji w prasie z materiałami ukazującymi się  na łamach dziennika :Trybuna Ludu” i miesięcznika „Nowe Drogi”., pisma te reprezentowały linię przywództwa partii.
 • Nowomowa nuie służyła poznawaniu i nazywaniu rzeczywistosci, ale była zbiorem gotowych formuł, które służyły kreowaniu fałszywego obrazu rzeczywistości.