O błędach frazeologicznych słów kilka

Często niewłaściwie łączymy ze sobą wyrazy w jedno wyrażenie lub zwrot.

Błedy frazeologiczne to nieodpowiednie połączenie dwóch albo kilku wyrazów w jeden zwrot lub wyrażenie.

Naruszamy tradycyjny związek wyrazowy innym, bliskoznacznym.

Błędy frazeologiczne powstają na skutek nieznajomości funkcjonującego związku i wiążą się z:

  • swoistą modyfikacją, np. chodzić jak zegarek – zamiast jak szwajcarski zegarek,
  • niewłaściwą forma gramatyczną , np. torbów – zamiast toreb,
  • pomieszaniem  związków wyrazowych (kontaminacja),np. zajmować funkcję, zamiast pełnić funkcję,
  • pominięciem jakiegoś członu wyrażenia, np.: budować na lodzie – zamiast budować zamki na lodzie,
  • niepoprawnym zastosowaniu, np. ten to ranny ptaszek i śpi do południa,
  • niewłaściwego rozszerzenia frazeologizmów.

W razie wątpliwości powinniśmy skorzystać ze „Słownika frazeologicznego”.