O fakcie raz jeszcze

Kiedyś pisałyśmy na ten temat, ale trzeba to powtarzać co jakiś czas.  Fakt oznacza wydarzenie, które zdarzyło się, więc niepoprawne są stwierdzenia typu fakty prawdziwe i nieprawdziwe, które mogli usłyszeć oglądający transmisję z przebiegu obrad  Komisji Śledczej ds. Amber Gold.

Badając prawidłowość i  legalność nawet w innej dziedzinie – trzeba (i wypada) mówić poprawnie.