„O poprawie Rzeczypospolitej” Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  • Odrodzenie to czas ożywienia myśli polityczno-społecznych.
  • Humaniści tego okresu (np. Erazm z Rotterdamu czy Filip Melanchton) podważali średniowieczną nieomylność kościoła i głoszenie jedynej słusznej prawdy.
  • Uznali, że wolnośc człowieka i prawo do dobrego życia to wartosci najwyższe.

  • Dzieło składa się z 5 ksiąg: I. O obyczajach, II. O prawach, III. O wojnie, IV. O kościele, V. O szkole.
  • Przedstawia program naprawy kraju.
  • Żąda przeprowadzenia reform w zakresie praw i obyczajów, szkolnictwa, prowadzenia wojen itp.
  • Dzieło zostało napisane po łacinie.
  • Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaczęto nazywać „ojcem polskiej myśli demokratycznej” , bo jako pierwszy (nie tylko Polak) podjął temat „demokracji”.
  • Państwo demokratyczne wg Modrzewskiego to najbardziej sprawiedliwy i przyjazny obywatelom ustrój.