„O pannach roztropnych i nieroztropnych” [przypowieść]

 • Przypowieść opiera się na dawnym zwyczaju weselnym, wg którego na spotkanie pana młodego wychodziły niezamężne dziewczyny.
 • W tej przypowieści na młodego czeka 10 panien z lampami oliwnymi.
 • Są w tej grupie panny roztropne (5), które przygotowały sobie zapas oliwy i nieroztropne (5), ktore tego ni zrobiły.
 • Czas się dłużył, a pan młody pojawił się koło północy.
 • Okazało się, że oliwa w lampach prawie się wypaliła.
 • Nieroztropne panny chciały od swych koleżanek pożyczyć oliwy, ale roztropne nie wyraziły zgody.
 • Te nieroztropne musiały iść kupić oliwę, gdy tymczasem roztropne poszły z młodym na ucztę.
 • Gdy wróciły zastały drzwi zamknięte.
 • Nie wpuszczono ich, bowiem pan młody powiedział, że ich nie zna.

 • Pan młody symbolizuje Boga, 10 panien  – ludzi, którzy czekają na zbawienie i życie wieczne.
 • Panny roztropne o osoby zawsze gotowe na przyjście Pana, nieroztropne nie są jeszcze gotowe na takie spotkanie.
 • Roztropne panny stały się uczestniczkami uczty, czyli dostąpiły wiecznego życia w Królestwie Niebieskim.
 • Istotą przypowieści są ostatnie jej słowa wskazujące, że nie wie, kiedy Pan powróci, by sądzić ludzi.
 • Trzeba więc być gotowym w każdej chwili.
 • Oliwa do lam symbolizuje dobre uczynki człowieka, ktore każdy powinien gromadzić.