Wędrówka Żydów do Ziemi Obiecanej [wydarzenia]

Wędrówka ta trwała 40 lat, najpierw pod przewodnictwem Abrahama, następnie Mojżesza, idąc z ziemi egipskiej do ziemi Kanaan (dzisiejsza Palestyna) przez Morze Czerwone i Górę Synaj.

 1. Powołanie Abrahama i przymierze Boga z narodem wybranym.
 2. Oddanie ziemi kananejskiej Hebrajczykom.
 3. Wywędrowanie rodu Izraela do Egiptu.
 4. Czterysta lat egipskiej niewoli.
 5. Narodziny Mojżesza.
 6. Przekazanie Mojżeszowi misji wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu.
 7. Zesłanie przez Boga 9 kataklizmów na Egipt.
 8. Wyjście ludu izraelskiego.
 9. Rozstąpienie się fal Morza Czerwonego.
 10. Wędrówka przez pustynię Szur.
 11. Głodówka.
 12. Manna lecąca z nieba jako pożywienie dla wędrowców.
 13. Przekazanie Mojżeszowi 10 Przykazań.
 14. Dotarcie do Ziemi Obiecanej.
 15. Śmierć Mojżesza.