O turystyce kilka słów

Turystyka to zjawisko współcześnie bardzo powszechne i obejmujące szereg aspektów. Dotyczy osób podróżujących i przebywających w celach wypoczynkowych poza stałym miejscem zamieszkania. Postrzegana jest przede wszystkim jako działalność, która zbliża i jednoczy ludzi z różnych kontynentów, odmiennych ras czy poglądów. Pozwala jednocześnie poznawać, odkrywać, pokazywać i konfrontować postawy i światopoglądy

Ponadto turystyka to znacząca gałąź gospodarki, a w niektórych krajach stanowiąca jej podstawę. Dostarcza wielu korzyści, stymulując rozwój wielu innych sektorów, np. transportu czy budownictwa. Doświadczenia krajów o szczególnie rozwiniętej turystyce potwierdzają, że właściwie prowadzona polityka turystyczna wpływa pozytywnie na politykę gospodarczą danego regionu lub całego państwa. Światowe dochody z turystyki i podróży systematycznie rosną, podobnie jak liczba zatrudnionych w turystyce.

Rozwój turystyki i jej wielkość podnosi wpływy ze sprzedaży różnych produktów i usług, sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy, co przekłada się na rozwój danego regionu i podejmowanie przez władze samorządowe decyzji inwestycyjnych, sprzyjających poprawie życia mieszkańców i turystów.

Polska turystyka rozwija się obecnie bardzo dynamicznie i bez problemów konkuruje z państwami, będącymi potęgami w tej dziedzinie. Zwiększyła się ogromnie świadomość władz i mieszkańców terenów legitymujących się wieloma walorami turystycznymi. Korzyści finansowe i promocyjne determinują starania o zwiększenie ruchu turystycznego i przyciągnięcie coraz większej liczby turystów. Niezbędne w tym zakresie jest właściwe podejście do tematu i zaangażowanie odpowiedniego potencjału ekonomicznego i kadrowego, a także postawienie na promocję i świadomy marketing. Prowadzenie zaplanowanej na lata polityki prorozwojowej turystyki wymaga też wielu inwestycji finansowych w posiadane zabytki oraz infrastrukturę, m.in. szlaki komunikacyjne, bazę noclegową i żywieniową, obiekty sportowe, kulturalne, handlowo-usługowe, trasy zjazdowe, kolejki górskie, parki itp.

Doskonałym przykładem regionu, gdzie widać pozytywny wpływ turystyki na ogólny rozwój jest Małopolska, która rokrocznie odnotowuje, bez względu na sezon, znaczny napływ turystów i kuracjuszy. Pozyskiwane w ten sposób fundusze pozwalają na coraz ciekawszą promocję regionu i jego nieustanny rozwój.

W wielu polskich miejscowościach znaczący wpływ na finanse gmin mają właśnie turyści. To z kolei przekłada się na postępowanie władz, które wspierają usługodawców turystyki na własnym terenie.