Obco skupiony

Zatorski był sfokusowany na poprzedniej akcji (siatkówka mężczyzn).