Obniżać [wyrazy przeciwstawne]

  • Obniżać, czynić niższym, przesuwać na niższy poziom, powodować zmniejszanie czegoś, zmniejszać.
  • Przeciwstawne:
    • podnosić,
    • podwyższać,
    • zwiększać.