Oboczność

Oboczność – wymiana pewnych elementów wyrazu w różnych jego formach gramatycznych lub wyrazach pokrewnych.

współistnienie w języku wymieniających się elementów fonetycznych lub morfologicznych tego samego wyrazu, morfemu.

Najczęściej występuje :

  • oboczność samogłoskowa, np. kózka:koza, kwiat:kwietnik),
  • utrata e (tzw. ruchome e, np. pies-psa, domek – domku,
  • oboczność spółgłoskowa, np. las -lesie, matka-matce, noga- nodze