Osoba

Osoba – w nauce o języku kategoria fleksyjna, która informuje o podmiocie zdania, istnieją 3 osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej np:

Liczba pojedyncza:

  • ja czytam,
  • ty czytasz,
  • on (ona, ono) czyta ,

Liczba mnoga:

  • my czytamy,
  • wy czytacie,
  • oni (one) czytają.

Do podmiotu zdania odnoszą się formy osobowe czasownika.