Personifikacja

Personifikacja – uosobienie, nadanie pojęciom abstrakcyjnym, przedmiotom, roślinom czy zjawiskom przyrody cech ludzkich. Personifikacja znajduje szczególne „zastosowanie” w bajkach zwierzęcych oraz baśniach. W utworach poetyckich przybierają postać rozwiniętych obrazów poetyckich.