Personifikacja

  • Odmiana animizacji
  • Personifikacja (antropomorfizacja)- uosobienie, nadanie pojęciom abstrakcyjnym, przedmiotom, roślinom czy zjawiskom przyrody cech ludzkich, nie odbierając im cech podstawowych.
  • Personifikacja znajduje szczególne „zastosowanie” w bajkach zwierzęcych oraz baśniach.
  • W utworach poetyckich przybiera postać rozwiniętych obrazów poetyckich.